Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3720 b6ef
Reposted fromnyaako nyaako
Play fullscreen
Ucząc się ostatnio intensywnie języka migowego mam wrażenie, że wyraża on o wiele więcej emocji, niż mogą wyrazić nasze powszechne, wyświechtane słowa. A miganie w połączeniu z tak cudowną muzyką chwyta za serce ze zdwojoną siłą. Coś pięknego. 
Reposted fromhormeza hormeza
8407 c64f 500
Reposted fromadzix69 adzix69
9409 4476
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
3815 f436
Reposted frombecomingjane becomingjane viapsychora psychora
3815 f436
Reposted frombecomingjane becomingjane viapsychora psychora
3815 f436
Reposted frombecomingjane becomingjane viapsychora psychora
2393 1e77 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
5412 eac6
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl
3926 fe68
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
9042 f19b
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
2468 38a8
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
2228 a24b
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl
2438 6e5f
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
5974 4ac1 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
2572 dbe3
Reposted fromhormeza hormeza
Play fullscreen
Reposted fromhormeza hormeza
2034 8330 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl